1. การับวัตถุดิบและจัดเก็บวัตุดิบ

  การตรวจสอบการรับวัตถุดิบและจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระเบียบ โดยแยกหมวดหมู่ แต่ละโครงการอย่างชัดเจนเพื่อการเบิกจ่ายและตรวจสอบได้ง่าย

 2. การตัดชิ้นงาน

  การตรวจสอบก่อนการทำการตัดชิ้นงาน เช่น Part List Cutting Plan ทุกครั้งที่มีการตัดชิ้นงาน

 3. การประกอบชิ้นงาน

  การประกอบชิ้นงานทีมีคุณภาพและมีการตรวจสอบคุณภาพที่มีมาตรฐาน

 4. การเชื่อมชิ้นงาน

  งานเชื่อมที่มีคุณภาพโดยช่างเชื่อมมืออาชีพมีใบรับรองจากสถาบันต่างๆ และมีการตรวจสอบคุณภาพที่มีมาตรฐาน

 5. การเจียรแต่งชิ้นงาน

  การเจียรแต่งชิ้นงานให้มีคุณภาพและการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน

 6. การเตรียมผิวชิ้นงานและทำสี

  การเตรียมผิวชิ้นงานและทาสี การตรวจสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 7. การบรรจุและการขนส่งชิ้นงาน

  งานบรรจุและขนส่งมีความถูกต้องสูงโดยทีมงานที่มีคุณภาพรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง