ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา

Details

Description: โครงหลังคาเหล็กและราวกันตกลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
Location: Central Ayutthaya