เชื่อมต่อก่อสร้าง มาตรฐานมืออาชีพ

A-Power Kensetsu Co.,Ltd.​

บริษัท เอเพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และติดตั้งโครงเหล็กตามแบบ ได้แก่ อาคารต่างๆ ไซโล สะพานเหล็ก ชั้นสินค้า และเครื่องจักร ที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมเครื่องมือทันสมัย และดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบนพื้นที่ขนาด 18 ไร่ และมีพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ ประมาณ 4,400 ตารางเมตร และเครื่องจักรในการตัด พับ เจาะม้วน เชื่อมที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีกำลังในการผลิตสินค้าประมาณ 800 ตันต่อเดือน