งานโครงสร้างหลังคา

Your search results: 10
Sports Science Building at KMUTNB
  • Location: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • Period: 3 August 2023 - Present
True Leasing Ayutthaya
  • Location: True Leasing Ayutthaya
  • Period: 21 February 2023 - 21 May 2023
หลังคามอเตอร์เวย์ บางปะอิน – นครราชสีมา
  • Location: อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
  • Period: 18 April 2023 - 31 August 2023
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง
  • Location: โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง
โรงน้ำตาลทราย มิตรผล อำนาจเจริญ
  • Location: โรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดอำนาจเจริญ