โรงน้ำตาลทราย มิตรผล อำนาจเจริญ

Details

Description: โครงสร้างอาคารผลิตน้ำตาลทรายมิตรผล
Location: โรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดอำนาจเจริญ