โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง

Details

Description: โครงระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน
Location: โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง