หลังคาชานชาลา สถานีรถไฟชุมพร

Details

Project: Waiting Pavilion Chumphon
Description: โครงสร้างหลังคาชานชาลาผู้โดยสาร จังหวัดชุมพร
Location: Chumphon Railway Station