โรงงานอาหารสัตว์ หินกอง สระบุรี

Details

Description: โครงสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์
Location: หินกอง สระบุรี