สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

Details

Project: MRT Yellow Line Park and Ride Building
Description: โครงเหล็กอาคารจอดรถผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
Location: Park and Ride MRT Lat Phrao